Net als Icarus zijn wij ook hoogvliegers. Wij streven constant naar succes en geluk. In werk, in ons sociale leven en in de liefde. Dagelijks worden we geconfronteerd met mooie en positieve verhalen. Vooral op social media, in boeken, in tijdschriften en op televisie. We kunnen er niet omheen. Door verwachtingen van anderen en van onszelf vliegen we net als Icarus soms te hoog en dit leidt tot stress en teleurstellingen. Bij veel van ons heerst het idee dat we “succesvol” moeten zijn en niet mogen falen of mislukken. Juist door hoog te willen vliegen, storten we neer in twintigersdips, dertigersdilemma’s, burn-outs en depressies.

Er is steeds meer behoefte aan zingeving, filosofie en andere bronnen voor een gezonde levenshouding. Door onder andere workshops, lezingen, muziek en kunst over falen, doorbreken we samen het monopolie van het succes. Wij willen stimuleren dat de tijd nemen voor reflectie en kwetsbaarheid ook zijn vruchten afwerpt.

Icarus is een initiatief van Vitamine Z, een stichting die het antidepressivum wil zijn in de prestatiemaatschappij, waarvan burn-outs en depressies het gevolg zijn. Tijdens de verschillende activiteiten leren jongvolwassenen gezond vallen met vlieglessen georganiseerd door Vitamine Z.

ICARUS