Olivier van Klaarbergen - Herschepping

Olivier van Klaarbergen – Herschepping

‘I tell you what freedom is to me. No fear. I mean really, no fear. If I could have that half of my life. No fear. That’s the only way I can describe it. That’s not all of it. But it’s something to really feel, like a new way of seeing something.’ – Nina Simone

Herschepping is een solo gebaseerd op het epos Metamorphosen, geschreven door Ovidius in het jaar 5 na Chr. Een epos vol met verhalen over gedaanteverwisseling. De solo die hieruit voort is gekomen is een voorstelling over verhalen, vrijheid, over het pogen en het falen, het zoeken en verliezen, het meemaken en luisteren. Je wordt meegenomen in een wereld waar je op je stoel kan zitten en jezelf als een kind mag verliezen in een verhaal wat met liefde voor je vertoond wordt, zoals er vroeger voor je werd voorgelezen.

Gespeeld en gemaakt door Olivier van Klaarbergen.

18:30 – 19:00

Plein
ICARUS